۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ایستادگی باورنکردنی بوفالو مادر مقابل شیرهای نر درنده