۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

هشدار دانشمندان نسبت به حمله ترسناک‌ترین موجودات زمین/ عکس


هشدار دانشمندان نسبت به حمله ترسناک‌ترین موجودات زمین/ عکس

دانشمندان بریتانیا، به دولت خود هشدار دادند، اگر درباره گونه‌های خطرناک حشرات اقدامی صورت ندهد، به‌زودی شاهد حمله مورچه‌های قرمز آتشین خواهد بود.منبع