۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

خبرنگار بی‌بی‌سی: رضا پهلوی را خیلی دوست دارم اما اندازه گاو هم نمی‌فهمد


مسعود بهنود در صوتی که از او افشا شده است، می‌گوید رضا پهلوی اندازه یک گاو هم نمی‌فهمد. این خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در اغتشاشات ۱۴۰۱ تلاش بسیاری برای کمپین حمایت از رضا پهلوی و وکالت‌دادن به او کرده بود.منبع