۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | آیا آدم‌فضایی رونمایی شده در پارلمان مکزیک جعلی است؟


پارلمان مکزیک اجساد فسیل هزار ساله دو موجود غیرانسانی مرتبط با UFO/UAP یافت شده از یک معدن در پرو را به نمایش گذاشته است. منبع: چندثانیهمنبع