۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | توصیه پیامبر اکرم(ص) به سلمان فارسی درباره قناعت