۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | رکورد عجیب گینس؛ خم کردن میلگرد با فرق سر!


ویسپی خدری از هند به صحنه فیلمبرداری در ایتالیا رفت تا رکورد کنونی بیشترین میله‌های آهنی خم شده با سر در یک دقیقه را که ۱۲بود، بشکند. اگرچه او طوری میله‌ها را خم می‌کند که انگار یک نی ساده است اما همه میله‌های آهنی از نظر مقاومت مورد تایید گینس قرار گرفته‌اند. برای ثبت این رکورد لازم است میله‌ها بیش از ۱۰۰سانتی‌متر طول نداشته باشند و حداقل وزن آن ها ۵۴۰گرم و حداقل قطر هم ۱۲میلی‌متر باشند. او تنها اجازه داشت با سر و بدون هیچ چیز کمکی دیگر میله‌ها را خم کند. او باید بدون استفاده از هیچ ابزار مکانیکی یا برقی و تنها با استفاده از قدرت خود به خم کردن آن‌ها تا ۹۰درجه ادامه و این رکورد را به ثبت می‌رساند.منبع