۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | طوفان یزدانی در مسابقات کشتی قهرمانی جهان