۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیویی بامزه از عربی صحبت کردن علی دایی