۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | شلیک سهمگین کریس رونالدو فیلمبردار را ناک اوت کرد!