۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

مشاهده عجیب‌ترین مار جهان در ایران/ عکس


مشاهده عجیب‌ترین مار جهان در ایران/ عکس

گونه‌ای مار از سرده افعی شاخدار ایرانی با نام افعی شاخدار دم‌عنکبوتی با شیوه بی‌نظیرش در شکار یکی از استثنایی‌ترین مارهای جهان است.منبع