۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه حمله یک سگ به بچه ده ساله در انگلیس