۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | روایت بمب خنده مجید واشقانی؛ گرفتن عکس یک دختر جهت ازدواج با منگنه و مهر دبیرستان!


ویدیویی از خاطره خنده‌دار مجید واشقانی در برنامه شب آهنگ در خصوص دریافت عکس یک دختر جهت ازدواج را ببینید.منبع