۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه فرود هواپیمای سنگین نظامی آمریکا در باند خاکی وسط بیابان