۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصویر هوایی از حاشیه شهر ریودوژانیرو برزیل


شهر جذاب ریودوژانیرو برزیل هر ساله میزبان بیش از ۳ میلیون توریست بین المللی می باشد، تصاویر هوایی از حاشیه شهر ریودوژانیرو برزیل را ببینید. منبع: چندثانیهمنبع