۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | خواستگاری خبرنگار شبکه خبری از مجری با روی آنتن زنده برنامه!


خبرنگار شبکه خبری با قطع پخش مستقیم برنامه از مجری خواستگاری کرد. در حادثه‌ ای نادر اما رمانتیک، خبرنگار یکی از شبکه‌های آمریکایی با قطع سخنان خود در یک برنامه زنده تلویزیونی، از همکارش که مجری همان بخش خبری بود، روی آنتن خواستگاری کرد. این حادثه در یکی از شبکه‌های زیرمجموعه ان‌بی‌سی و در یک برنامه زنده در حالی رخ داد که مجری مشغول خواندن اخبار شامگاهی بود. منبع: viral vidsمنبع