۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

فیلم| نقشۀ آمریکا برای اتصال هند و اروپا با پول شیخ‌نشین‌ها ۱۱:۱۱ ۱۴۰۲-۶-۲۴