۱۶:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

لبنان هرگز به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی پیوندد


غسان ملحم استاد دانشگاه لبنان و تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد که لبنان نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ و نه حتی در زمان شدیدترین تحریم ها در صدد پیوستن به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن این رژیم نبوده است و نخواهد بود.

 

 منبع