۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ازدحام بامدادی مردم مقابل آسانسور هتل برای عکس گرفتن از رونالدو