۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیوی جدید از راننده اتوبوس حامل رونالدو؛ لبخند رضایت بعد از زدن کریس روی شانه‌های راننده