۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | اصرار مجری مرد برنامه صداوسیما برای رفع ترس مجری زن از طوطی ۱۳۰ میلیونی!


چالش ترسناک برنامه سلام صبح بخیر برای آشتی مجری با طوطی ۱۳۰ میلیونی برنامه میدان را ببینید.منبع