۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

برچسب: خارج کردن جنگنده ها از پایگاه هوایی