۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

(تصاویر) انتقال نوزادان تازه متولد شده از غزه به مصر