۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

درخت نمای مردم آزار (فیلم)


در این ویدئو ، در یک دوربین مخفی فردی با لباس مبدل درخت مردم را می ترساند ببینید مردم چگونه واکنش نشان می دهند .

درخت نمای مردم آزار (فیلم)منبع