۱۴:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ویدیو / جزئیات سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت


جزئیات سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت از زبان سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور: در تهران می‌توانید ۶۰ لیتر با کارت سوخت شخصی و ۴۰ لیتر هم با کارت سوخت جایگاه بنزین بزنید.منبع