۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | گلایه تندوتیز یک شهروند از سایپا؛ تحویل خودرو با وضعیتی تاسف‌بار!


مشتریان محصولات زامیاد ماه ها منتظر تحویل خودرو بودند و این خودروها مشکل استاندارد داشت. سرانجام با دستوری رئیس جمهور تحویل این خودروها به مرور انجام می شود. حال ویدیویی که نشان می دهد بدنه خودروی تحویلی زیر آفتاب در این چند ماه سوخته است./آخرین خودرومنبع