۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ویدیو / ۱۲ دقیقه فیلم رنگی ناب از تهران در سال ۱۳۲۴


فیلم رنگی از تهران ۱۳۲۴ که توسط سربازی آمریکایی در ماموریتش به ایران گرفته شده است.منبع