۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ویدیو / پیام یک کارمند با حقوق ۹ میلیونی و کرایه خانه ۷ میلیونی / واکنش مجری برنامه: آه این مردم شما را می‌گیرد


واکنش مجری برنامه به پیام یک کارمند که می‌گوید حقوق ۹ میلیونی می‌گیرد و ۷ میلیون کرایه خانه می‌دهد را مشاهده می کنید.منبع