۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ تخلیه شیرابه اشغال در خیابان‌های کهریزک‌


تسنیم نوشت: شهر کهریزک میراث‌دار معضلات شهر تهران شده و روزانه خودروهای حامل پسماند شیرابه زباله‌ها در این منطقه رها کرده و بر معضلات زیست محیطی موجود در این شهر می‌افزایند.منبع