۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

آبرسانی به زائران اربعین حسینی توسط مرزبانان مرز خسروی


به گزارش خبرنگار مهر، مرزبانان مرز خسروی با استقرار در نقطه صفر مرزی در حال ارائه خدمات به زوار اربعین و آبرسانی به آنها هستند.

کرمانشاه- مرزبانان مرز خسروی با استقرار در نقطه صفر مرزی در حال ارائه خدمات به زوار اربعین و آبرسانی به آنها هستند.منبع