۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

لحظاتی ناب از عزاداری سیدالشهدا (ع) در تکیه نیاوران