۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

وضعیت تردد در مرز منذریه؛ بازگشت به کشور


به گزارش خبرنگار مهر، مرز منذریه عراق با افزایش گیت‌های گذرنامه آماده بازگشت زائران اربعین است و تردد روان در این مرز در حال انجام است.

کرمانشاه- مرز منذریه عراق با افزایش گیت‌های گذرنامه آماده بازگشت زائران اربعین است و تردد روان در این مرز در حال انجام است.منبع