۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه غرق شدن شناگر اعزامی طالبان در استخر مسابقات جهانی


شناگر اعزامی طالبان در استخر محل برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه‌های جهان غرق شد. منبع: viral vidsمنبع