۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

مرز خسروی آماده بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور


به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز موج بازگشت زائران از سفر اربعین مرز خسروی آماده بازگشت زائران از این پایانه مرزی است.

کرمانشاه- همزمان با آغاز موج بازگشت زائران از سفر اربعین مرز خسروی آماده بازگشت زائران از این پایانه مرزی است.منبع