۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

اخطار هوایی کرار به RQ-۴ گلوبال هاوک


امیر علیرضا الهامی، جانشین پدافند هوایی ارتش در گفتگو با تسنیم از مسلح شدن پهپاد کرار به موشک هوا به هوا و اخطار به گلوبال هاوک و چندین جنگنده و قابلیت شلیک انواع موشک از سامانه صیاد تاکتیکی گفت.منبع