۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ وزیر آموزش و پرورش در مورد مدارس غیرانتفاعی: اگر بخواهید ماشین مدل بالا هم بخرید باید پول بیشتری بدهید


وزیر آموزش و پرورش در مورد مدارس غیرانتفاعی گران قیمت گفت: اگر بخواهید ماشین مدل بالا هم بخرید باید پول بیشتری بدهیدمنبع