۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فیلم سقوط شهروند روسی با خودروی قدیمی‌اش از یک ساختمان


یک شهروند ماجراجوی روسی با خودروی قدیمی خود از روی بام یک ساختمان چندطبقه‌ای به بام ساختمانی دیگر پرش مخاطره‌آمیزی انجام داده و به‌طور فاجعه‌آمیزی بر سطح زمین سقوط کرد.منبع