۲۲:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

اسکان زائران پاکستانی در مساجد بهبهان


به گزارش خبرنگار مهر، زائران اربعین حسینی که از کشور پاکستان به سمت مرز چذابه حرکت تا به کشور عراق سفر کنند در مسیر خود در مساجد شهرستان بهبهان اسکان داده می‌شوند.

اهواز – زائران اربعین حسینی از کشور پاکستان در مسیر خود به سمت چذابه در مساجد شهرستان بهبهان اسکان داده می‌شوند.منبع