۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

گزارش تسنیم از جدیدترین دستاوردهای وزارت دفاع