۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ویدیو/ گلزنی مسی برای اینترمیامی این بار در لیگ MLS