۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

فیلم| پرتره‌های اربعینی


رنگارنگ‌ترین گردِهم‌آیی جهان است پیاده‌روی اربعین. آن‌چه در ظاهر پیداست، تکثر است؛ آن‌چه در بطن ماجراست، وحدت روی یک اصل: حب‌الحسین… پرتره‌هایی که می‌بینید اثر محمدرضا مجاهد است.منبع