۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید / اعتراضات در لیبی به دیدار وزیرخارجه این کشور با همتای اسرائیلی اش