۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ترافیک سنگین در محدوده تونل کندوان جاده چالوس