۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تحرکات سنگین ارتش آذربایجان به سمت قره‌باغ و مناطق مرز ارمنستان


حدودا ۴ الی ۳ روز می‌باشد که به شکل ممتد و منظم ویدئوهای بسیاری از جابجایی ادوات و تجهیزات ارتش جمهوری آذربایجان منتشر می‌شود. همچنین پروازهای ترابری نظامی باکو به اسرائیل(تأمین کننده اصلی تسلیحات جمهوری آذربایجان) برقرار است. برروی بسیاری از کامیون‌های پشتیبانی ارتش باکو یک نوع نشانه خاص نیز کشیده شده است.منبع