۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

آتش نزاع میان عرب و کرد؛ بحران در قسد و پایان رویافروشی آمریکا در سوریه


بازداشت ابوخوله باعث شد تا عشیره‌های عربی دیرالزور علیه رهبران انحصارطلب و قوم‌گرای (کرد) قسد به شورش مسلحانه روی بیاورند. آیا رهبران کرد قسد از موضع اولیه خود کوتاه می‌آیند و ابوخوله را آزاد می‌کنند یا نزاع بزرگ قومیتی شکل می‌گیرد؟منبع