۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید / آسانسور فضایی به واقعیت بدل شد؟