۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ وزیر اقتصاد: از موج تورمی کشور همسایه متاثر شدیم