۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | روش جالب تولید تایر در کارخانه فولکس واگن چین