۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید / گرد و خاک بستر خشک تالاب صالحیه اینگونه تهران و کرج را آلوده می‌کند