۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید / تصاویر دلخراش از غرق شدن یک شناگر افغان در استخر محل مسابقات