۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصادف مرگبار بین اتوبوس و قطار در شیلی